നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. അടുക്കളയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഈ വസ്തു ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ എല്ലാ അലർജിയും മാറും.

ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായും ചർമ്മ സംബന്ധമായും അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും തന്നെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ളമേഷൻസ് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ഈ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ കാരണമാണ്.

ചുമ ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് എന്നിവ വിട്ടുമാറാതെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ നീർക്കെട്ടിൽ കൂടുതലായി ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള മൂല കാരണങ്ങൾ മൂന്നു തരത്തിലാണ്. പാരമ്പര്യമായി വന്നുചേരാം എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത്തരം അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ്.

നമ്മുടെ ഭക്ഷണം. മൂന്നാമതായി കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും കാരണമാകാം. എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ ആയ കാരണം ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. പലർക്കും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാൽസ്യം ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ തെളിയുന്നത് ഈ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന്റേതായ ഒരു ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഉള്ള കാൽസ്യം പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം എന്നതുമാണ്. ഏറ്റവും അധികമായും ഈ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ പാല്, പാലിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മോര് തൈര് എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. നെയ്യ് അത്ര ദോഷകരമായ ഒന്നല്ല. മധുരം ചേർത്ത് ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്നതും ദോഷം തന്നെയാണ്. 4 നിർബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ സോയ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *